JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

VS2C woltomierz samochodowy z alarmem
.

Zastosowanie:
  Zastosowanie:
 • Stała kontrola napięcia w samochodach z instalacją 12V lub 24V
 • Stała kontrola napięcia akumulatorów żelowych
 • Powiadamianie o spadku napięcia akumulatora do zaprogramowanego poziomu.
 • Przenośny woltomierz do kontroli napięcia akumulatorów.

  Właściwości:
 • Pomiar napięcia stałego od 6,5V do 37V.
 • Programowany alarm zbyt niskiego napięcia akumulatora (sygnał akustyczny).
 • Automatyczne rozpoznawanie napięcia nominalnego akumulatora (12V lub 24V).
 • Zakres alarmu +0.4V / -2V od napięcia nominalnego.
 • 4-stopniowa regulacja jasności wyświetlaczy.
 • Bardzo prosty sposób programowania i regulacji miernika jednym przyciskiem.
 • Tylko dwa przewody do podłączenia ( + / - )
 • Nie wymaga baterii zasilającej.
 • Odporny na omyłkowe, odwrotne podłączenie.

  Opis: 3-cyfrowy woltomierz napięcia stałego zaprojektowany specjalnie do pomiaru i kontroli napięcia akumulatorów 12V i 24V samochodowych lub żelowych. Miernik posiada sygnalizator akustyczny, który informuje o spadku napięcia akumulatora poniżej ustawionego progu. Napięcie alarmu możemy ustawić w zakresie od +0.4V do -2V od napięcia nominalnego akumulatora z krokiem 0.1V/0,.-2V Napięcie nominalne to 12V lub 24V. Miernik sam je rozpoznaje i odpowiednio reaguje. Programowanie i regulacja miernika odbywa się jednym przyciskiem, w prosty, intuicyjny sposób. Miernik ma tylko dwa wyprowadzenia co ułatwia podłączenie do instalacji. Może być stosowany również w zasilaczach lub prostownikach do ładowania akumulatorów. Do wyboru są 3 kolory wyświetlaczy LED: czerwony, zielony lub niebieski. Jesteśmy producentem tego miernika,  jest uruchomiony, skalibrowany i objęty pełną, 24 - miesięczną gwarancją.Możliwe są również modyfikacje programu np. dla innych napięć.

   

Dane Techniczne
Zasilanie: 6V5 - 37V (napięcie zasilania = napięcie mierzone)
Prąd pobierany: od 5mA do 45mA (zależy od napięcia zasilania i jasności LED)
Sposób pomiaru: pomiar uśrednionego napięcia DC
Ilość odczytów / sek: 2-3 pomiary na sek.
Dokładność: +/- 0.5%
Wyświetlacz: 3 cyfry LED 10mm
Kolor wyświetlacza: czerwony, zielony lub niebieski
Wymiary obudowy: 63 szer. x 67 x 29mm

Regulacja jasności:
Miernik ma cztery poziomy jasności świecenia wyświetlacza. Każde krótkie (poniżej 2sek.) naciśnięcie klawisza powoduje zmniejszenie jasności w cyklu zamkniętym tzn. że naciśnięcie klawisza przy najmniejszej jasności spowoduje powrót do jasności maksymalnej. Miernik zapamiętuje ustawioną jasność i po wyłączeniu zasilania do niej powraca. Zmniejszenie jasności powoduje również zmniejszenie poboru prądu. Dla wskazania 12V są to następujące wartości: 22mA / 12mA / 6mA / 4.5mA. 
Programowanie napięcia włączenia alarmu: Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. powoduje wejście do MENU. Teraz każde naciśnięcie klawisza spowoduje przeskok do następnej wartości w MENU w/g następującej kolejności:
OFF,  on,   0.4,  0.3,  0.2,  0.1,  0.0,  -0.1,  -0.2, ......... -1.8,  -2.0, SLO, FAS
Przy czym "OFF" - wyłącza alarm, "on" włącza alarm, liczby od 0.4 do -2,0 są to wartości alarmu liczone jako odchyłka od napięcia znamionowego akumulatora. SLO - włączenie opóźnienia sygnału dźwiękowego. FAS - wyłączenie opóźnienia. Naciśnięcie klawisza przy pozycji FAS spowoduje powrót do początku MENU. Zasadą programowania jest: ustaw odpowiednią wartość i czekaj. Jeżeli przez 4 sek. nie naciśniemy klawisza, miernik zapamięta ustawioną wartość i wyjdzie z trybu programowania. 

Przykład:
ustawić alarm żeby sygnalizował spadek napięcia poniżej 11.5V
1. przytrzymać klawisz powyżej 2 sekund
2. gdy na wyświetlaczu pojawi się "OFF" naciskać kilkakrotnie klawisz aż pojawi się "-0.5" (12V-0.5V=11.5V)
3. poczekać ok. 4 sek. miernik wyświetli "End" i wyjdzie z trybu programowania.
W ten sposób ustawiliśmy jednocześnie próg działania alarmu i włączyliśmy sygnalizację akustyczną. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 11.5V miernik będzie to sygnalizował ośmioma przerywanymi sygnałami, po czym wyłączy sygnalizację. Żeby ją włączyć ponownie, bez zmiany progu, należy wejść do MENU, ustawić "on" i poczekać na zapamiętanie ustawienia. Tak ustawiony miernik sygnalizuje spadek napięcia poniżej 11.5V dla akumulatora 12V oraz poniżej 23.5V dla akumulatora 24V. Również odłączenie zasilania i powtórne włączenie uaktywni alarm.

Włączenie alarmu: wybrać z MENU "on" lub ustawić nowy próg alarmu.

Wyłączanie alarmu:
  Alarm wyłącza się na 4 sposoby:
1. Wybrać w MENU pozycję "OFF" i poczekać na zapamiętanie. Ustawiony próg alarmu pozostaje oczywiście w
pamięci, ale alarm jest nieaktywny. Alarm będzie niaktywny również po powtórnym włączeniu zasilania. Żeby włączyć go ponownie należy w MENU wybrać "on"
2. W czasie trwania alarmu naciśnięcie klawisza spowoduje jego wyłączenie. Żeby alarm uaktywnić ponownie należy z MENU wybrać "on" lub wyłączyć i powtórnie włączyć zasilanie.
3. Alarm wyłączy się sam po ośmiu sygnałach dźwiękowych. Żeby alarm uaktywnić ponownie należy z MENU wybrać "on" lub wyłączyć i powtórnie włączyć zasilanie.
4. Jeżeli w czasie trwania alarmu (przed 8 sygnałem) napięcie wróci do wartości powyżej progu, to wyłączy się sygnał dźwiękowy, ale alarm będzie nadal aktywny i przy następnym spadku napięcia włączy sygnalizację. Dzieje się tak np. w czasie rozruchu silnika kiedy na krótko napięcie akumulatora spada poniżej progu włączenia alarmu.

Opóźnienie włączenia sygnału dźwiękowego:
Funkcja ta powoduje, że krótkotrwałe spadki napięcia są ignorowane i sygnał dźwiękowy nie włącza się. Wyświetlacz natomiast przez chwilę wyświetli "A" po czym przejdzie do normalnej pracy. Włączenie tej funkcji następuje przez wybranie w MENU pozycji "SLO", wyłączenie - wybranie pozycji "FAS".
 


Cena : 48 PLN

  Instrukcja do woltomierza VS2C